Produkt został dodany do koszyka

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dobrze Cię widzieć!

Dokument, który właśnie czytasz – Polityka prywatności jest specjalnie dla Ciebie przygotowanym zbiorem zasad, z którego dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak wykorzystujemy pliki cookies, a także z jakich technologii śledzących korzystamy na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności wskazana jest na dole niniejszego dokumentu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Rodo

Oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Daniel Sosur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arcy Soya Daniel Sosur, ul. Jana Matejki 2, 42-506 Będzin, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443211704, REGON: 243214684, tel: +48 574 496 781, e-mail: kontakt@arcysoya.pl.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W każdej sprawie związanej z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@arcysoya.pl lub pod numerem telefonu: +48 574 496 781.

Sklep

Sklep internetowy zlokalizowany pod adresem: www.arcysoya.pl oraz na odpowiednich jego podstronach lub stronach lądowania, za pośrednictwem którego możesz dokonywać zamówień towaru.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL

Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie usługi konta

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy o dostarczenie usługi konta lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko/Nazwa użytkownika, adres e-mail.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

CEL

Udostępnienie opinii o towarach

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udostępnienie opinii na temat towarów lub Sklepu Administratora w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię, inne dane podane w opinii.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu udostępnienia opinii. Ich niepodanie skutkuje niemożnością dodania opinii.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

CEL

Analiza Twojej aktywności w Sklepie

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest analiza Twojej aktywności w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Data i godzina odwiedzin, numer IP urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony w Sklepie, przeglądane towary i podstrony Sklepu oraz inne podejmowane przez Ciebie działania w Sklepie.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia przez Administratora Twojej aktywności w Sklepie. Ich niepodanie skutkuje niemożliwością przeprowadzenia analizy.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

CEL

Administrowanie Sklepem

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie prawidłowego działania Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

Dane są zapisywane automatycznie w logach serwera. O logach serwera przeczytasz w dalszej części Polityki prywatności.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zapewnienia przez Administratora prawidłowo działającego Sklepu. Ich niepodanie skutkuje niemożnością zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

CEL

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej), numer telefonu, numer rachunku bankowego, opcjonalnie dane firmy (firma, numer NIP, REGON).

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

CEL

Przesłanie oferty na Twoją prośbę

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane zawarte w korespondencji.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować niemożnością przesłania oferty.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

CEL

Obsługa poczty

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, dane zawarte w korespondencji.

PODANIE DANYCH

Inicjowanie z nami kontaktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje niemożliwością kontaktu.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

CEL

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych i pozostałej dokumentacji wynikającej z RODO

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, inne przekazane nam dane.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków i realizacji Twoich praw związanych z ochroną danych osobowych.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.

CEL

Zapisywanie danych o plikach cookies na stronie internetowej

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Adres Twojego IP oraz zachowanie na naszej stronie internetowej.

PODANIE DANYCH

Dobrowolnie wyrażasz zgodę na gromadzenie plików cookies, za wyjątkiem plików niezbędnych. Niewyrażenie zgody na gromadzenie plików niezbędnych może skutkować niemożnością korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.

CEL

Archiwalny, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest archiwizacja informacji, ustalenie, dochodzenie bądź obrona przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem. Ich niepodanie skutkuje niemożliwością podjęcia przez Administratora w/w działań.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych wykonywaniem umów.

CEL

Zarządzanie stroną internetową oraz pozostałymi platformami społecznościowymi Administratora

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zarządzanie stroną internetową, a także profilami na platformach społecznościowych z nią powiązanych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Twój adres IP, Twoje dane podane na platformach społecznościowych

PODANIE DANYCH

Dobrowolnie wyrażasz zgodę na obserwowanie, dołączenie, komentowanie czy też korzystanie z naszej strony internetowej, a także platform społecznościowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością korzystania ze strony internetowej, a także powiązanych z nią profili na portalach społecznościowych.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub profili na platformach społecznościowych.

CEL

Księgowy/rachunkowy

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, opcjonalnie dane firmy (firma, numer NIP, REGON).

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązków Administratora ciążących na nim z mocy przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożliwością wypełnienia w/w obowiązków przez Administratora.

CZAS PRZETWARZANIA

Przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

CEL

Realizacja reklamacji / odstąpienia od umowy

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania / prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, opcjonalnie dane firmy (firma, numer NIP, REGON).

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązków Administratora ciążących na nim z mocy przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożliwością wypełnienia w/w obowiązków przez Administratora.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy.

CEL

Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych oraz niezgodnych z warunkami korzystania ze strony internetowej

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Imię i nazwisko, adres e-mail, dane przekazane w zgłoszeniu.

PODANIE DANYCH

Przekazywanie danych w ramach zgłoszenia jest dobrowolne, jednak konieczne do obsługi przez nas przedmiotowego zgłoszenia. Ich niepodanie może skutkować niemożliwością wypełnienia w/w obowiązków przez Administratora.

CZAS PRZETWARZANIA

Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

TWOJE PRAWA

RODO przyznaje Ci określone uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji na temat przetwarzania danych osobowych – masz prawo wiedzieć co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi.

 2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskania ich kopii – masz prawo zażądać dostępu do danych a my jako Administrator mamy obowiązek udzielić Ci w tym zakresie informacji niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie nie będzie to możliwe możemy przedłużyć ten termin o dwa miesiące, jednak damy Ci znać czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a kompletną informację dotyczącą Twojego żądania otrzymasz w przedłużonym terminie.

 3. Prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub uzupełnili niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, a także poinformowali Cię, jakim odbiorcom zostały przekazane Twoje dane osobowe, których żądasz usunięcia.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 7. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – możesz zażądać, po spełnieniu określonych warunków, abyśmy przekazali Twoje dane innemu, bezpośrednio wskazanemu administratorowi.

 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę.

Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na określone działanie, zawsze możesz w każdym czasie taką zgodę cofnąć. Pamiętaj jednak, że takie cofnięcie wyrażenia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem.

Uprawnienia, o których mowa powyżej nie są bezwzględne i nie przysługują w każdym przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości w tym zakresie zawsze możesz napisać do nas na adres: kontakt@arcysoya.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy największej staranności, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Taką należytą ochronę zapewniają wdrożone przez nas procedury wewnętrzne oraz dobieranie odpowiednich środków technicznych spełniających wymagane przepisami prawa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, zapewniające w szczególności ochronę danych przed dostępem do nich osobom nieupoważnionym. Ponadto wybierani partnerzy biznesowi, zapewniają ochronę danych osobowych na najwyższym poziomie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli zaistnieje potrzeba, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, które z nami współpracują i wspierają nas w prowadzeniu firmy.

Do odbiorców należą:

 1. Desigo sp. z o.o., ul. mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 99/1.17, 41-217 Sosnowiec – podmiot świadczący usługę hostingodawcy, wsparcia techniczno-informatycznego niniejszej strony internetowej, a także obsługi systemu do wysyłki e-mail.

 2. Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road Dublin 4, D04 X2K5 Dublin Irlandia – podmiot zapewniający platformę społecznościową Facebook, Instagram, Threads oraz czat.

 3. TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia – podmiot zapewniający platformę społecznościową TikTok.

 4. TrustMate S.A. – podmiot zapewniający możliwość dodawania opinii na stronie internetowej.

 5. Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. – podmiot zapewniający platformę WordPress oraz wtyczkę Jetpack do śledzenia aktywności na stronie.

 6. WooCommerce Ireland Ltd. – podmiot zapewniający interfejs sklepu internetowego.

 7. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający usługę reCAPTCHA.

 8. Podmioty świadczące wsparcie księgowe lub prawne.

Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów międzynarodowych Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów META, TikTok, Google Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności do Stanów Zjednoczonych (USA), Malezji, Singapuru. Podstawą przekazania danych do państw trzecich w w/w przypadku są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z wymaganiami RODO, które to są zapewniane zarówno przez podmiot META, Google jak i TikTok.

Na stronie internetowej zostały osadzone wtyczki kierujące do naszych profili społecznościowych, a także czat Facebooka. Poniżej możesz zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów.

Facebook:https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

Threads: https://help.instagram.com/515230437301944?locale=pl_PL&cms_id=515230437301944&force_new_ighc=false

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl.

PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mającego wpływ na Twoje prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. W ramach naszej strony internetowej możemy korzystać z mechanizmów śledzących, ale nie ma to istotnego wpływu na Twoją sytuację, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako Klienta. Wykorzystywane narzędzia nie dostarczają informacji, które mogłyby posłużyć do Twojej identyfikacji.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies, potocznie nazywane „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub innym urządzeniu przenośnym, w chwili, gdy ją przeglądasz. Niniejsza strona internetowa odczytuje cookies, które do niej należą (cookies własne), ale także te należące do podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre z plików cookies wygasają w momencie zamknięcia strony internetowej (cookies sesyjne), inne są zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu przenośnym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę internetową (cookies trwałe).

Poniżej została przygotowana dla Ciebie lista podstawowych plików cookies:

niezbędne – pliki cookies, które są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookies anonimowo zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej.

funkcjonalne – pliki cookies, które pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

analityczne – pliki cookies, które służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

wydajnościowe – pliki cookies, które służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności strony internetowej.

reklamowe – pliki cookies, które służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookies śledzą odwiedzających na stronach internetowych i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

inne – pliki cookies, bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały sklasyfikowane w żadnej innej kategorii.

Podstawa korzystania z plików cookies

Korzystamy z plików cookies na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej.

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej wyświetla Ci się komunikat o korzystaniu z plików cookies. Do czasu, aż nie wyrazisz zgody, pliki cookies (poza niezbędnymi) będą zablokowane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies lub kliknąć ustawienia i zdecydować, na które pliki się godzisz.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie części plików cookies na stronie może wpłynąć na to, że nie będziesz mógł/mogła skorzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

W każdym momencie możesz powrócić do ustawień plików cookies.

Wyłączenie plików cookies

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również w każdym momencie usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych oferuje również możliwość przeglądania stron internetowych w trybie incognito, gdzie wszystkie pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Pliki cookies podmiotów trzecich

W ramach strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich, z których funkcjonalności korzystamy.

Są to: Meta Facebooka, TikTok.

LOGI SERWERA

Korzystanie z naszej strony internetowej wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym się ona znajduje. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera, które obejmują między innymi Twój adres IP, czas czy też informacje o przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane te nie są ani kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z naszej strony internetowej, ani nie służą ich identyfikacji. Dostęp do logów serwera mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej udostępniamy Ci możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Jeśli chcesz z niego skorzystać musisz podać swoje imię, adres e-mail, temat oraz treść wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje niemożnością skorzystania z formularza kontaktowego.

Jeśli nie chcesz korzystać z formularza kontaktowego możesz napisać do nas wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@arcysoya.pl.

Formularz komentarzy na blogu

Zapewniamy możliwość pozostawienia komentarzy pod naszymi wpisami na blogu. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji musisz podać Twoje imię, adres e-mail, temat i treść wiadomości. Korzystanie z tego formularza jest dobrowolne.

Formularz zamówienia

Składając zamówienie na naszej stronie internetowej musisz podać następujące dane: imię i nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy, kraj, adres, numer telefonu, a także adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje niemożliwością złożenia zamówienia.

TrustMate

Korzystamy z możliwości dodawania opinii na naszej stronie internetowej za pomocą usług dostarczanych przez TrustMate.

Tutaj możesz zapoznać się z zasadami zbierania danych osobowych przez TrustMate: https://trustmate.io/privacy-policy, więcej informacji w rozdziale Odbiorcy danych osobowych.

reCAPTCHA

Usługa pozwalająca na zabezpieczenie strony internetowej przed spamem i wiadomościami wysyłanymi przez boty.

Czat Facebooka

Na naszej stronie internetowej masz możliwość kontaktowania się z nami za pomocą czatu dostarczanego przez firmę Meta. Korzystamy z wtyczki Facebook Chat Plugin – Live Chat Plugin for WordPress.

Media społecznościowe

W ramach naszej działalności prowadzimy również profile społecznościowe poświęcone marce ArcySoya. Tutaj możesz nas znaleźć.

Instagram: https://www.instagram.com/arcysoya/

Facebook: https://www.facebook.com/ArcySoya

Threads: https://www.threads.net/@arcysoya

TikTok: https://www.tiktok.com/@arcy.soya

Twoje dane zawierające imię nazwisko / pseudonim i inne udostępnione publicznie dane przetwarzamy w celu zarządzania naszymi profilami społecznościowymi, kontaktu z obserwatorami, tworzenia społeczności.

W rozdziale o Odbiorcach danych osobowych możesz zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych dla platformy wyżej wymienionych platform społecznościowych.

Śledzenie aktywności

Jetpack – wtyczka zapewniająca możliwość śledzenia ruchu i aktywności na stronie internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROFILI SPOŁECZNOŚCIOWYCH NALEŻĄCYCH DO ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze profile społecznościowe przetwarzamy zgodnie z wymogami RODO.

 2. Dane przetwarzane w ramach naszego profilu na Instagramie, Facebooku, Threads pozyskaliśmy od: Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road Dublin 4, D04 X2K5 Dublin Irlandia.

 3. Dane przetwarzane w ramach naszego profilu na TikToku pozyskaliśmy od: TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.

 4. Przetwarzamy dane osób, które obserwują, komentują treści znajdujące się na naszych profilach społecznościowych, nawiązują z nami kontakt za pomocą profili społecznościowych.

 5. Dane te przetwarzamy w celu: zarządzania naszymi profilami społecznościowymi, promowania naszej marki, budowania naszej społeczności co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO); w celach statystycznych, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), ewentualnie w celach dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych użytkowników platform: dane identyfikacyjne użytkowników, inne dane udostępnione przez użytkowników.

 7. Dane przetwarzane ze względu na nasz uzasadniony interes będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z obroną, ustaleniem lub dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami jak na przykład podmiot świadczący wsparcie księgowe lub prawne. Więcej o odbiorcach danych przeczytasz w rozdziale Odbiorcy danych.

 9. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

 11. Z uwagi na międzynarodowy charakter wyżej wymienionych platform społecznościowych Twoje dane mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez podmioty zapewniające dostęp do platform społecznościowych, z których usług korzystamy.

.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ten dokument stanowi przejaw działalności twórczej i jako taki jest objęty ochroną na gruncie prawa autorskiego, jego kopiowanie zarówno w całości jak i w części jest zabronione.

Korzystanie z materiałów udostępnionych na naszej stronie internetowej poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Data publikacji: 19.06.2024 r.

X